Црни Сандали

Црни Сандали (LS2031)

Парични Поени : 10
Есконтната стапка : %45 Попуст
Цена : 2.200,00 ден.(Вклучен ДДВ)
Намалена : 1.200,00 ден.(Вклучен ДДВ)
Останата Залиха : 1
Препорачај

По купување на овој производ, ке бидете вклучени на нови кампањи.

Артикал: Женски сандали   Материјал: Плиш   Потекло: Турција
Начин на одржување: Да се очисти со мокра крпа и да се исуши по природен пат.
Гаранција и Рекламација: Обештетување на потрошувачот се гарантира само ако обувките се
употребувани по упаство во декларацијата и во склад на скриени мани.
При рекламирањето на обувката задолжително да се доставува сметка на купеното.
Важни забелешки
Вистинската боја од содржината на предметите може да биде различна од прикажаните фотографии на web-страницата, предизвикано од многу фактори како:
- Осветлувањето на вашиот монитор и од осветлената светлина.
  Ви благодариме на вашето разбирање.
Услови за враќање на купениот производ
Ако поради некоја причина клиентот посочил друг производ од оној кој сакал да го порача, и до самото испраќање на порачката не ја увидел грешката, може да се јави во канцелариите на LUSIDO shoes, за да се консултира како ќе се продолжи со испораката. Секој случај се разгледува индивидуално. Трошоците за враќање на производ и испраќање на нов се на сметка на клиентот. Ако новата порачка е поскапа, се доплаќа разликата.
Во случај клиентот да сака да врати испратен производ, може да го искористи правото во рок од 7 работни дена од датата на продажбата. Задолжителен услов е купениот производ  да е без оштетена амбалажа и да не се користени. Производот може да биде вратен во LUSIDO shoes преку доставувачот со кој има склучен договор. Транспортните трошоци се на сметка на клиентот и не се враќаат. Откако вратениот производ ќе се провери од вработените во LUSIDO, вредноста што е платена за производот без транспортните трошоци се враќа на клиентот – лично или на банкарската сметка на клиентот. Секој клиент може да го користи правото производот да му биде заменет со друг производ по избор.
Трошоците за враќањето на производите се на сметка на клиентот и не се враќаат.
Во случај на враќање на веќе купен производ и зачувување на целоста на амбалажата, LUSIDO shoes ја враќа сумата на вредноста на производот. Сите трошоци, кои клиентот ги направил за добивањето и враќањето на производот, се на негова сметка.
Доколку има доцнење на испораката од страна на компанијата која е ангажирана за извршување на испораката, LUSIDO shoes не може да превземе никаква одговорност.


Слични Производи