MUNDËSI SHKËMBIMI APO RIFUNGIMI I FONDEVE

Shërbimi ynë do të kujdeset për dërgesat tuaja zëvendësuese, si dhe për rimbursimin në kohë të fondeve tuaja.

Kohëzgjatja e zëvendësimit të një dërgese ose rimbursimi i fondeve mund të zgjasë deri në 15 ditë pune. Shpenzimet e zëvendësimit të produkteve mbulohen nga blerësi, me përjashtim të rasteve kur blerësi ka marrë një produkt të dëmtuar ose të gabuar. 

Shkëmbimet bëhen ekskluzivisht online.
Praktika e shkëmbimit të produkteve vazhdon, ato këmbehen vetëm online dhe shkëmbimi fizik nuk është i mundur në dyqanet tona.

ANKESA

Pasi shërbimi i korrierit të ketë dorëzuar paketën tek ju, ju lutemi kontrolloni produktin dhe nëse ka ndonjë dëmtim të dukshëm (pjesë të grisura ose rrudha) ose produkti nuk është në përputhje me porosinë tuaj, ju lutemi mos kërkoni me telefon në një nga numrat. 070 333 122 , 09: 00-17 :00, ose na dërgoni një email me të dhënat tuaja (emër, mbiemër dhe numër telefoni) në adresën naracka@lusido.mk duke treguar arsyet për të cilat dëshironi të ndërroni/ktheni paketën.

Ju lutemi na kontaktoni më së voni brenda 24 orëve nga marrja e dërgesës. Operatorët tanë do t'ju informojnë për procedurën e mëtejshme sa më shpejt të jetë e mundur.


Ju mund ta shkëmbeni produktin në marrëveshje me koordinatorët tanë të shitjeve në internet.
Kostoja e zëvendësimit të produkteve mbulohet nga blerësi, me përjashtim të rasteve kur blerësi ka marrë një produkt me defekt ose të gabuar. Për të shkëmbyer ose kthyer një produkt, ai duhet të jetë i padëmtuar dhe i paketuar në paketimin e tij origjinal së bashku me faturën. 
Pas marrjes së produktit, ne kontrollojmë nëse produkti është i dëmtuar dhe më pas ju dërgojmë një zëvendësues të përshtatshëm.
E gjithë procedura për zëvendësimin ose rimbursimin e produktit mund të zgjasë deri në 15 ditë pune.

Pretendimet e dokumentit.