Нашиот асортиман се одликува со производи од областа на светски брендови на текстил, машки и женски кондури, женски ташни, подароци и

многу други. На LUSIDO.mk ќе најдете  детален опис на секој производ со сите карактеристики, назнака за неговата достапност и можностите на

достава.Со користење на LUSIDO.mk добивате можност да изберете каде и како купените производи да се достават, начинот на плаќање,

вирманско плаќање или плаќање при испорака на вашата адреса.

Нашите предности

Ви овозможува лесна навигација на интернет продавницата со достапност на потребната информација во неколку чекори. 
Високиот квалитет на нашите услуги доаѓа од континуирано инвестирање во развојот на технички решенија, безбедноста при плаќањето и

разновидноста на производите по конкурентни цени.

Нашите вредности се утврдени со начинот на кој ние работиме, како во компанијата така и надвор од неа. Со особено внимание се грижиме за

развојот на нашите вработени, градењето добрите односи со нашите добавувачи и нашите клиенти за да обезбедиме што подобар квалитет на нашите

производи и услуги.